Půda

Půda má stejný význam jako vzduch, který dýcháme. Nejde přitom o zboží, které se dá vyrábět či dovážet. Vzniká velmi pomalu - jeden centimetr přes sto let.

České zemědělské půdy ale nezřídka ohrožuje eroze. Při pěstování plodin často zůstávají půdy obnažené a vyplavují se. Zvláště pokud v nich chybí organická složka, těžko absorbují vláhu. S přispěním chemizace a těžké techniky v půdě chybí živé organismy, zůstává spíše utužený prach bez života.

Proto je pro půdy (včetně těch zahradních) důležité organické hnojení, které lépe drží vláhu, přináší více půdních organismů a návazně potravy pro další živočichy. I na některé zahradní plevele můžeme pohlížet, že chrání půdu před vyplavováním a nemusí být na obtíž, pokud přímo nezarůstají pěstované plodiny.


Umělá hnojiva umí vrátit půdě některé minerály, ale chybí jim organická hmota. Žížaly si na nich moc nepochutnají.

Kontakt

Zvonečník, z.s. 776 877 565 zvonecnik@seznam.cz